رفتن به محتوای اصلی
x

وضعیت هواشناسی

34.61°C
%38
وضعیت جوی
ابرهای پارچه پارچه شده
5.76 m/s
وضعیت جوی
نامناسب

تحت نظارت وف ایرانی