رفتن به محتوای اصلی
x
مسیر: قائمیه-کهندژ-دستگرد ((كارمندي)) ( شماره خط : 6 - فعال )
ایستگاه زمان
ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب ساختمان اداری (ایستگاه شماره 7) زمان اعلام شده توسط دانشگاه
ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان قبل از سه راه بانک ملی(ایستگاه شماره 7) زمان اعلام شده توسط دانشگاه
خيابان قائميه جنب آگاهي 06:55
خروجي شهرك اميرحمزه ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
بلوار كشاورز جنب خ كشاورزي ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
بلوار كشاورز بعد از پل مفتح كنار گذر بزرگراه ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
كهند‍ژ جنب مسجد حبيب ابن مظاهر كوچه 17 ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
كهند‍ژ قبل از چهارراه صمديه لباف (چهارراه قدس) جنب كوچه 67 ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
رهنان مقابل بانك ملي ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
كهندژ بعد از خ امام رضا جنب سردخانه ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
كهندژ جنب خ جوي آباد ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
دستگرد فلكه كاج ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
مسیر: خميني شهر (توحيد-منتظري) - درچه ( شماره خط : 50 - فعال )
ایستگاه زمان
حلقه يادمان روبروي جاده ابريشم (ايستگاه شماره 10) زمان اعلام شده توسط دانشگاه
جنب تالارها (ايستگاه شماره 10) زمان اعلام شده توسط دانشگاه
فلكه اصلي درچه جنب پاساژ شايان 7:08
چهارراه كمربندي درچه(خط گاز) ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
خميني شهر-فلكه 22 بهمن اول خ توحيد ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
خميني شهر خ شهيد منتظري جنب اتوبوسراني ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
خميني شهر بعد از چهارراه شهرداري ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
خميني شهر خ منتظري جنب جوي گاردر ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
خميني شهر بلوار مركزي ميدان عصار خانه ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.
مسیر: گز-شاهین شهر(شهرک میلاد-فردوسي) (مشترک كارمندي و دانشجویی) ( شماره خط : 15 - فعال )
ایستگاه زمان
ايستگاه برگشت از دانشگاه :حلقه يادمان روبروي جاده ابريشم (ایستگاه شماره 10 ) زمان اعلام شده توسط دانشگاه
ايستگاه برگشت از دانشگاه :جنب تالارها (ایستگاه شماره 10) زمان اعلام شده توسط دانشگاه
گز خ خواجه نصير مقابل بيمه ایستگاه مشترک 6:50
گز چهارراه خواجه نصير ایستگاه مشترک ساعت رسیدن را بر اساس زمان حرکت از ایستگاه اول (بالا) محاسبه نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی