رفتن به محتوای اصلی
x

جابجایی ایستگاه میدان استقلال

قابل توجه دانشگاهیان محترم:

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند، با توجه به خطرات احتمالی برای ورود اتوبوس های شرکت واحد به ایستگاه میدان استقلال (ابتدای بلوار سردار سلیمانی) و امنیت بیشتر دانشگاهیان،از تاریخ 1402/06/18 این ایستگاه به انتهای خیابان امام خمینی جنب مجتمع گاز اردستانی(ایستگاه اتوبوس)انتقال می یابد.

تحت نظارت وف ایرانی