رفتن به محتوای اصلی
x

وضعیت هواشناسی

28.8°C
%16
وضعیت جوی
آسمان صاف
2.74 m/s
وضعیت جوی
مناسب

تحت نظارت وف ایرانی