اضافه نمودن سه دستگاه اتوبوس به خط ميدان جمهوري - دانشگاه

قابل توجه دانشگاهيان عزيز:

 

     به منظوركاهش ميزان مسافرهر دستگاه اتوبوس در پيك شلوغي وكاهش فاصله زماني حركت اتوبوسهاي خط ميدان جمهوري - دانشگاه  در جهت رفاه حال و آرامش خاطر شما عزيزان در امر اياب و ذهاب، عليرغم كمبود اتوبوس در ناوگان شركت واحد اتوبوسراني، با پيگيريهاي متعدد و مساعدت مدير عامل محترم آن شركت، از روز شنبه مورخ 97/10/15 تا اطلاع ثانوي سه دستگاه اتوبوس به اين خط اضافه گرديد.

نوع خبر: 
عمومی