لغو سرويس هاي ويژه ساعت 19 عصر

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

 

با توجه به شروع امتحانات پايان ترم و كاهش آمار مسافر در سرويس هاي ويژه ساعت 19 عصر ( ميدان آزادي - ميدان بزرگمهر )، ازروزشنبه مورخ 97/10/15 لغايت شروع ترم تحصيلي جديد اين دو سرويس داير نمي باشد. لطفا جهت تردد از سرويس هاي ميدان جمهوري و 16:30 عصر استفاده نماييد. با تشكر

نوع خبر: 
عمومی