ادغام سرويس هاي دانشجويي صبح و عصر

قابل توجه دانشجويان گرامي:

 

با توجه به كاهش آمار دانشجو(مسافر) در استفاده از سرويس هاي صبح و عصر دانشجويي در ايام امتحانات پايان ترم تحصيلي، از روز شنبه مورخ 97/10/8 لغايت روز يكشنبه مورخ 97/10/30 اكثر خطوط سرويس هاي صبح و عصر كه در يك مسيرحركتي مي باشند با هم ادغام مي شوند.

لازم به ذكر است با توجه به طولاني شدن مسير حركت اتوبوسها احتمال تاخير اتوبوس تا پنج دقيقه در ايستگاه هاي پاياني هر خط مي باشد. از همكاري، صبر و شكيبايي شما دانشجويان عزيز سپاسگزاريم.

نوع خبر: 
عمومی