برقراري سرويس هاي صبح و عصر دانشجويي

قابل توجه دانشجويان گرامي:

با توجه به شروع سال تحصيلي جديد و افزايش تعداد متقاضيان استفاده كننده از سرويس، از روز شنبه مورخ 97/06/31 تا اطلاع ثانوي كليه خطوط صبح و عصر دانشجويي برقرار مي باشد. لطفا جهت تردد به دانشگاه از نقاط مختلف شهر از سرويس هاي مذكور استفاده نماييد.

نوع خبر: 
عمومی