نصب دو دستگاه پايانه غير نقدي( CASHLESS ATM ) براي شارژ كارت اتوبوس

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

با توجه به نياز ودرخواست دانشجويان عزيز دو دستگاه پايانه غير نقدي (CASHLESS ATM) جهت شارژ كارت اتوبوس در نقليه سنگين و روبروي تالارها نصب گرديده است.

قابل ذكر است كه با اين دستگاه ها علاوه بر شارژ كارت اتوبوس، خدمات بانكي غير نقدي مانند انتقال وجه، پرداخت قبوض و ..... هم امكانپذير مي باشد.

فایل ضمیمه: 
نوع خبر: 
عمومی