افزايش سرويس شبانه خط دروازه تهران-دانشگاه

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

با توجه به حجم بالاي مسافر و تقاضاي شما دانشگاهيان عزيز، يك سرويس در ساعات 21:15  در روزهاي اداري و پنج شنبه ها  از ميدان جمهوري به دانشگاه به خط 67 (ميدان جمهوري)اضافه گرديد.

نوع خبر: 
عمومی