برنامه زمانبندي خط ميدان جمهوري به دانشگاه و بالعكس ( روزهاي اداري )

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

با توجه به شلوغي سرويسها و حجم بالاي مسافر، برنامه زمانبندي سرويسهاي خط 67 در روزهاي اداري از تاريخ 97/10/25 به شرح جدول ارسالي در فايل ضميمه اجرا مي گردد.

نوع خبر: 
زمانبندی خط اصفهان ( شنبه تا چهار شنبه )