نرخ كرايه تاكسي سرويسهاي دانشگاه

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

به منظور ساماندهي، شفاف سازي، اجراي دقيق يكسان سازي در اخذ كرايه از مسافرين و تاكيد هيئت رييسه محترم دانشگاه در خصوص رعايت حداكثري رفاه حال دانشگاهيان عزيز، جدول نرخ كرايه تاكسي سرويسهاي دانشگاه در فايل ضميمه حضورتان تقديم مي گردد.

نوع خبر: 
عمومی