برنامه زمانبندي سرويس داخلي دانشگاه

قابل توجه دانشگاهيان عزيز:

 با توجه به تقاضاي دانشگاهيان گرامي و حجم بالاي تعداد مسافر در سرويس رينگ داخلي دانشگاه(شنبه الي چهارشنبه)،از روز يكشنبه مورخ 97/7/1 تا اطلاع ثانوي، تعداد اتوبوس داخلي در زمان اداري دانشگاه به دو دستگاه و به صورت ده دقيقه يكبارسرويس دهي صورت مي گيرد. در ضمن زمانبندي حركت اتوبوس هاي سرويس فوق طبق فايل ضميمه حضورتان تقديم مي گردد.

نوع خبر: 
عمومی