برنامه زمانبندي خط خميني شهر( به استثناء جمعه ها و ايام تعطيل )

قابل توجه دانشگاهيان گرامي:

جدول برنامه زمانبندي حركت سرويس هاي خميني شهر (شنبه الي پنج شنبه) جهت اطلاع، در فايل ضميمه حضورتان تقديم مي گردد.

نوع خبر: 
عمومی